مجموعه کیانام ارتباط
- فارس
- شیراز
- خیابان کریمخان زند
- مجتمع تجاری فرجادیان
- طبقه دوم
- واحد 208

-
ارتباط با مدیریت: info((@||cat5.ir
۰۷۱۳۲۳۲۶۳۷۳