در این طرح کلیه مراکز صنعتی،فروشگاهی ،کارخانه ها و مجموعه های آموزشی  می توانند پس از طی مراحل کارشناسی و صدور پیش فاکتور، ۵۰ درصد از مبلغ فاکتور را بصورت نقدی پرداخت کرده و مابقی را طی ۳ فقره چک یک ماهه تسویه نمایند.