دوربین مداربسته، دستگاه حضورغیاب، مرکز تلفن

محاسبه طرفیت هارد دیسک

#تعداد
دوربین
کیفیت دوربینساعت ضبط
در هر روز
تعداد روز
جهت ضبط
پهنای باند
(Mbps)
فضای هارد
(TB)
۰۱
۰۲
۰۳
۰۴
۰۵
۰۶
۰۷
۰۸
۰۹
۱۰
: مجموع کل۰۰
(Mbps)(TB)