دوربین مداربسته، دستگاه حضورغیاب، مرکز تلفن

محاسبه طرفیت هارد دیسک

#تعداد
دوربین
کیفیت دوربینساعت ضبط
در هر روز
تعداد روز
جهت ضبط
پهنای باند
(Mbps)
فضای هارد
(TB)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
: مجموع کل00
(Mbps)(TB)