کسب و کار اینترنتی،از کجا شروع کنیم؟

با یک مثال شروع کنیم:

اگر تا حالا کوه نرفته باشیم، اولین کارمان این است که راجع به کوهنوردی پرس و جو کنیم و بعد شرایط آن را با شرایط و توان خود بسنجیم. ببینیم از پس آن بر می آییم؟ اصلا ارزش رفتن دارد؟ باعقاید ما جور است؟ و… حال نوبت انتخاب کوه است. از کدام یکی بالا برویم؟ هر کوه دارای چندین قله است. فاز بعدی انتخاب قله است. به کدام قله و از کدام مسیر؟ با کدام امکانات؟

 این ها سوالاتی که باید پاسخ داده شود.حالا باید دست به عمل بزنیم. تجهیزات را آماده می کنیم و راه می افتیم. قطعا راه هموار نیست و در عمل باید ابتکار به خرج دهیم. این همان فاز آخر است. راه اندازی کسب و کار اینترنتی نیز شبیه کوهنوردی است.

کسب و کار اینترنتی

فاز تصمیم گیری(بیا بریم کوه)

در این فاز می خواهیم شناخت پیدا کنیم تا بتوانیم آگاهانه تصمیم بگیریم. تصمیم به این که آیا به دنیای کارآفرینی اینترنتی ورود کنیم یا خیر. فاز اول از ۴ مرحله تشکیل می شود.

مرحله یک: آشنایی با مفاهیم و تعاریف کسب و کارهای اینترنتی.
مرحله دو: آشنایی با مفاهیم و تعاریف کارآفرینی اینترنتی.
مرحله سه: ارزیابی خود به عنوان کارآفرین.
مرحله چهار: انتخاب حوزه کسب و کار.

با طی هر یک از این مراحل شناختمان به مسائل مربوط به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و همچنین شناخت مان نسبت به خود بیشتر می شود. در انتهای این فاز باید تصمیم بگیرم. تصمیمی قاطع! خیلی از دوستانی که مشتاق کسب و کار اینترنتی بودند بعد از این که شروع کردند به انجام مراحل فوق در همین فاز بریدند!

فاز شناسایی فرصت (کدام کوه؟)

در این فاز می خواهیم فرصتی مناسب برای ورود به بازاری سودآور را شناسایی کنیم. فاز دوم از ۲ مرحله اصلی تشکیل می شود.

مرحله یک: ایده یابی
مرحله دو: انتخاب بازار

با طی هر یک از این مراحل شناختمان نسبت به مسایل بازار بیشتر می شود. در انتهای این فاز باید بازار خود را انتخاب کنیم.

فاز تدوین طرح (نقشه راه)

در این فاز می خواهیم اهداف، راه رسیدن به آن برنامه ها و تجهیزات مورد نیاز را مشخص کنیم. همه اطلاعات لازم را با جزییات کافی جمع آوری کنیم. زوایای مختلف کار را بررسی کنیم. و در نهایت در داخل سندی به نام طرح کسب و کار آن را مکتوب نماییم. فاز سوم از ۴ مرحله اصلی تشکیل می شود.

کسب و کار اینترنتی

مرحله یک: انتخاب مدل درآمدی
مرحله دو: تعیین محصول
مرحله سه: تعیین ساختار سایت
مرحله چهار :تدوین طرح کسب و کار

با طی هر یک از این مراحل شناختمان نسبت به کسب و کارمان بیشتر می شود.در انتهای این فاز باید کسب و کار خود را به طور شفایی، و با جزییات کامل بشناسیم.

فاز اجرا (کوهنوردی)

اکنون وقت عمل است. هر آنچه را لازم است بدانیم به قدر بضاعت جمع کردیم. حالا طبق نقشه که در فاز قبل تهیه کردیم دست به کار می شویم. فاز چهارم از ۳ مرحله اصلی تشکیل می شود.

مرحله یک :تامین منابع و تجهیزات
مرحله دو :تولید محتوی
مرحله سه :ترویج سایت

با طی هر یک از این مراحل بخشی از کسب و کارمان در عمل راه می افتد. در انتهای این فاز کسب و کار اینترنتی ما کار خود را آغاز کرده است.

فاز توسعه و نگهداری (کوهنورد حرفه ای شدن)

این فاز تکرار فازهای دو سه و چهار است . بارای بقای کسب و کارمان لازم است مرتبا فرصت های جدیدی را شناسایی کنیم . محصولات تازه ای را وارد بازار کنیم. و همواره نقشه خود تازه و به روز نگهداریم.

کسب و کار اینترنتی

* در مقاله های بعدی در مورد هر فاز به طور کامل توضیح خواهیم داد *

 

نویسنده: عابد کاظمی

منبع: کتاب میخواهم یک کسب و کار اینترنتی راه  بیاندازم

دیدگاه های این مطلب بسته شده اند.