آموزش دستگاه های حضور و غیاب

یکی از دغدغه های اصلی مدیران و مسئولان ادارات و سازمان ها نظارت و کنترل بر تردد پرسنل می باشد. که به روش سنتی و ثبت دفتری انجام می گرفت، همین امر نیاز به یک فرد جهت ثبت و اتلاف زمان زیاد داشت که باعث بروز خطا و اشتباهات انسانی میشد. حال با روی کار آمدن دستگاه های هوشمند حضور و غیاب، کنترل تردد بسیار ساده،سریع و دقیق انجام میگیرد.

اکثر سازمان و شرکت های خصوصی و دولتی از دستگاه حضور و غیاب استفاده می کنند و در جهت ایمن سازی تردد های پرسنل خود اقدام کرده اند. دستگاه حضور و غیاب با کنترل تردد و کنترل دسترسی در ارتباط مستقیم قرار دارد، اگر یک نرم افزار بتواند این دو اصل را به خوبی کنترل کند نتیجه موفق تری حاصل خواهد شد.

دستگاه حضور غیاب و همچنین نرم افزارهای مختلفی در سطح جهانی وجود دارد که هر کدام سبک و شیوه خاصی را دنبال می کنند که رایج ترین آنها اثر انگشتی و تشخیص چهره است. دستگاه حضور و غیاب  یک سیستم نرم افزاری و فیزیکی است که امکان ثبت تردد و کنترل ورود و خروج افراد را به سازمان ها و ادارات می دهد .

عملکرد این دستگاه به این گونه است که اطلاعات اولیه فرد را دریافت میکند(این اطلاعات شامل اثر انگشت ، چهره و یا رمز می باشد) و در روزهای بعد اطلاعات دریافتی را با اطلاعات اولیه مقایسه کرده و در صورت یکسان بودن اطلاعات ،تردد را ثبت می کند.

 

  • مزایای دستگاه حضور و غیاب

– ثبت دقیق تردد پرسنل

– ارائه گزارشات ورود و خروج پرسنل

– ثبت تردد بدون دخالت انسان و اطمینان بالا

– مورد تایید نهاد های امنیتی و قضایی

– آنالیز اطلاعات بر اساس دوره های زمانی

– نصب و راه اندازی آسان

bigbag_دستگاهحضوروغیابکیانامدلST300_80948

آموزش دستگاه حضور و غیاب ST300