* ثبت درخواست استخدام *

قبل از تکمیل فرم زیر می بایست یک ویدئو یک دقیقه ای از خودتان تهیه نمایید و در آن خود را معرفی کرده و توضیح دهید که چرا می خواهید در کیانام ارتباط مشغول به کار شوید

.