” آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت “

 

 

۱- وارد منو شوید و گزینه  ” سیستم ”  را بزنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت

 

۲- گزینه  ” اثر انگشت ”  را بزنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت

 

۳- گزینه  ” حساسیت سنسور اثرانگشت ”  را بزنید و حساسیت دلخواه خود را تعریف کنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت