” آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت “

 

 

1- وارد منو شوید و گزینه  ” سیستم ”  را بزنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت

 

2- گزینه  ” اثر انگشت ”  را بزنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت

 

3- گزینه  ” حساسیت سنسور اثرانگشت ”  را بزنید و حساسیت دلخواه خود را تعریف کنید.

آموزش تنظیم حساسیت سنسور اثر انگشت