نام ونام خانوادگی (الزامی)

  نام شرکت یا فروشگاه (الزامی)

  آدرس پست الکترونیکی

  تلفن های ثابت (الزامی)

  تلفن همراه (الزامی)

  آدرس پستی (الزامی)

  موضوع مورد درخواست

  مشروح سابقه فعالیت و توانایی های شما

  تصویر کارت ملی

  تصویر پروانه کسب

  شرایط اخذ نمایندگی کیانام ارتباط

  شرایط اخذ نمایندگی دوربین های مدار بسته از کیانام ارتباط

  • سقف خرید اولیه تا5000000تومان
  • دریافت چک ضمانت 10000000تومان
  • کپی کارت ملی وشناسنامه
  • کپی پروانه کسب
  • کپی اجاره نامه  یا سند ملکی

  پس از به حدنصاب رسیدن سقف خرید 20درصدنقدمابقی3ماهه

  شبکه نمایندگان فروش :

  هرمزگان (شیراز تکنیک)
  هرمزگان (رایان نور اطلس)
  کهگیلویه وبویراحمد (کلینیک ساختمانی پدیده)
  کهگیلویه وبویراحمد (زاگرس کرکره جنوب)
  شیراز (دید برتر)
  شیراز (شرکت فنی ومهندسی رستمی نفر)
  شیراز (کامپیوتر پارسه)
  شیراز (تامین کاران فارس)
  شیراز (اطلس الکترونیک)
  فارس (شرکت فنی و مهندسی کوثر)
  فارس (فروشگاه محمدی)
  فارس (دزدگیر آرش)
  فارس (الکترو سازان اطلس)
  فارس (کامپیوتر شیدا)