کسب و کار اینترنتی،از کجا شروع کنیم؟

با یک مثال شروع کنیم:

اگر تا حالا کوه نرفته باشیم، اولین کارمان این است که راجع به کوهنوردی پرس و جو کنیم و بعد شرایط آن را با شرایط و توان خود بسنجیم. ببینیم از پس آن بر می آییم؟ اصلا ارزش رفتن دارد؟ باعقاید ما جور است؟ و… حال نوبت انتخاب کوه است. از کدام یکی بالا برویم؟ هر کوه دارای چندین قله است. فاز بعدی انتخاب قله است. به کدام قله و از کدام مسیر؟ با کدام امکانات؟

مطالعه بیشتر