چگونه مشتریان ما با بوق اشغال خط تلفن روبرو نشوند؟

چگونه مشتریان ما با بوق اشغال خط تلفن روبرو نشوند؟ شما فروشگاه یا شرکتی با بیش از یک خط تلفن دارید و مشتریان شما معمولا شکایت می کنند که خط تلفن تان مشغول است، در صورتی که شما خطوط آزاد دیگری هم دارید و باید به مشتریان توضیح دهید که در زمان مشغولی یک شماره، با شماره تلفن های دیگر ما تماس بگیرید و این اتفاق بارها و بارها برای شما تکرا می شود، در این مقاله می خواهیم روشی را به شما معرفی کنیم که برای همیشه این مشکل را حل کنید. 

مطالعه بیشتر