پروژه بزرگ قطار شهری

” پروژه شامل نصب سیستم های شبکه کامپیوتری، دوربین های تحت شبکه ، پیجر های صوتی و فیبر نوری می باشد “